Obavijest: Uplaćena druga rata stipendija

Služba za proračun i financije Općine Stolac obavještava studente, koji su potpisali Ugovore o stipendiranju, da im je danas 21.11.2018., na tekuće račune uplaćena druga rata stipendije.

Lakše, brže i jeftinije do dozvola u Stocu

Općina Stolac uspostavila je bolji regulatorni okvir, koji će gospodarstvenicima omogućiti lakše, brže i jeftinije pribavljanje općinskih dozvola i rješenja. Cilj ovih promjena je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnost općine, rečeno je na svečanoj promociji rezultata Projekta LIFE, koji provodi Međunarodna financijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Opširnije...

Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Stolac

Od 01. rujna 2018., organizacija NODAS započela je realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Projekt financira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj – BMZ, uz sudjelovanje projektnih općina sa 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA.

Opširnije...

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj: 1/98, 1/02), te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:7/15) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e

Opširnije...

Održana XIII. sjednica OV Stolac

 

U salonu općine Stolac danas je održana XIII. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Nakon podnesenog i usvojenog Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.09. 2018. godine vijećnici su još usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2018. Godinu.

 

Opširnije...