25. lipnja 2012. godine u Srednjoj koli Stolac podijeljene su svjedodbe ovogodinjim maturantima. Razrednici zavrnih razreda,pored svjedodbi, uru?ili su i pohvalnice u?enicima koji su ?etvrti razred zavrili odli?nim uspjehom. Na poseban su na?in pohvale dobili u?enici koji su sve razrede zavrili odli?nim uspjehom. U skladu s odlukom Nastavni?kog vije?a, u?enici svih zanimanja proglaeni su u?enicima generacije za svoju kolu.


Opširnije...

FERK u Stocu organizirao tri javne rasprave

Regulatorna komisija za elektri?nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine FERK danas je u Salonu op?ine Stolac odrala tri javne rasprave na teme: Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane Pjeivac 1, podnositelja zahtjeva ENERGOSOL d.o.o. Stolac, Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane Stolac 1, podnositelja zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar i Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane HODOVO 1, podnositelja zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude.

Opširnije...

Obavijest o potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija za 2011/2012. godinu

Ovim putem elimo izvijestiti sve studente dobitnike stipendija u akademskoj 2011/2012. godini, da ?e se sve?ano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija odrati dana 06. (petak) 07. 2012. godine u 12 sati u Salonu op?ine Stolac.

Opširnije...

Javni poziv

Sukladno Prijedlogu mjera i aktivnosti u oblasti zatite i spaavanja od poara za 2012. godinu i Zaklju?ku Op?inskog stoera civilne zatite Stolac, broj: 01/1-46-416/12 od 10.05.2012. godine, objavljuje se sljede?i

JAVNI POZIV


Opširnije...

Najava: tradicionalni malonogometni turnir "Stolac 2012"

Povodom obiljeavanja blagdana Svetog Ilije, dana op?ine Stolac, op?ina Stolac u suradnji sa portskim savezom op?ine Stolac organizira tradicionalni malonogometni turnir STOLAC 2012 sa bogatim nagradnim fondom.

Glavni pokrovitelj turnira je Op?insko poglavarstvo Stolac.


Opširnije...