Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u Poslovnoj zoni Hodovo

Red. br.

Naziv poticaja

Vrsta

Cilj

Služba koja sprovodi proceduru

Na snazi od

1

U GPZ "Hodovo" Komunalna naknada se ne plaća za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obaveze za plaćanje iste

Oslobađanje od plaćanja

Privlačenje novih investicija u

GPZ "Hodovo"

Služba za financije

od 2011. godine