Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Ured načelnika

 

Ured Načelnika, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:


- vrši prijem i surađuje sa predstavnicima pravnih osoba i međunarodnih organizacija,

- koordinira rad između svih Službi,

- priprema plan prijema stranaka kod Načelnika općine,

- priprema i plasira informacije iz djelokruga rada općinskih organa uprave,

- suradnja sa novinarima i urednicima dnevnih listova i časopisa, kao i elektronskih medija,

- priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata za Načelnika općine,

- analizira i priprema zaključke i izvješća za Načelnika općine,

- izvršava protokolarne obveze za Načelnika općine,

- vrši i druge poslove po nalogu Načelnika općine.