Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Služba za društvene djelatnosti

Služba za društvene djelatnosti, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- prati i izvršava zakone i druge propise, analizira stanje, poduzima i druge mjere u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstva,kulture i športa,

- prati rad osnovnih škola, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika/učenica i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

- Ostvaruje saradnju sa direktorima/direktoricama škola na području općine,

- Koordinira suradnju među školama na području općine,

- Sumira izrađuje izvješće o radu i uvjetima rada škola,

- Predlaže i utvrđuje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školama na području općine i stara se o njihovoj realizaciji,

- Priprema Općinskom vijeću prijedlog odluke o utvrđivanju školskih područja,

- Organizuje javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokraciju, ljudskih prava i prava djece,

- preduzima mjere potrebne za zadovoljavanje potreba građana iz oblasti zdravstva,kulture i športa,

- raditi na osiguranju proračunskih sredstava kao pomoć za realizaciju projekata udruženja iz oblasti zdravstva,kulture i športa,

- ostvaruje uspostavljenu saradnju sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama na području Općine,

- učestvuje u prijedlogu budžetskih sredstava za potrebe vjerskih zajednica i nevladinih organizacija za realizaciju projekata iz njihove djelatnosti,

- prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite, koje su propisima stavljene u nadležnost općine,

- obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.