O zoni

O GOSPODARSKO-POSLOVNOJ ZONI

 

U želji da potakne gospodarski razvoj lokalnog područja Općina Stolac je donijela Odluku o izgradnji gospodarsko-poslovne zone Hodovo. Projekt izgradnje poslovne zone „Hodovo“ započet je kao jedan od glavnih pokretača gospodarskog oporavka i razvoja lokalnog područja. Realizacijom projekta se planiraju izravno i neizravno ostvariti strateški ciljevi Općine u pogledu poticanja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenja investicija te povećanje zapošljavanja, posebice lokalnog stanovništva.


 

CILJEVI


 

Glavni cilj projekta je stvoriti poticajno poslovno okruženje kako postojećim tako i novim poduzetnicima na način da se izgradi mjesto sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i dobrom prometnom povezanošću, te pružiti zaokruženu potporu ulagačima u njihovom nastojanju da ostvare vlastiti poslovni poduhvat unutar gospodarsko-poslovne zone na području Općine i stvoriti mjesto koje će biti temelj budućeg gospodarskog razvoja Općine kao cjeline.


 

Ukratko se mogu izdvojiti sljedeći ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom:

 

· stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj;

· otvaranje novih poduzeća na području Općine;

· ulazak svježeg kapitala u Općinu;

· uvođenje novih tehnologija i uvođenje svjetskih standarda u procesu proizvodnje;

· povećanje broja zaposlenih;

· povećanje BDP-a i standarda ljudi u Općini;

· trajna suradnja s lokalnim obrazovnim ustanovama koja će osigurati stručnost zaposlenih u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada.


 

POLOŽAJ


 

Gospodarsko-poslovna zone „Hodovo“ nalazi se sjeverno od Stoca, odnosno uz magistralni put M-17.3. Zona obuhvaća lijevu i desnu stranu magistralnog puta M -17.3 Masline - Buna, počevši od skretanja za „Pješivačko groblje“ do skretanja za selo Ljuca. 

 

Najveću kvalitetu ove lokacije za potrebe formiranja gospodarsko poslovne zone svakako predstavlja mikrolokacija, tj. lijeva i desna strana spomenute prometnice, tako da je ova Zona izravno prometno povezana sa važnim gospodarskim pravcima (prometni pravac Neum – Mostar; putni pravci prema Dubrovniku i Herceg Novom, odnosno Sarajevu itd.; blizina aerodroma u Mostaru). Gospodarsko-poslovna zona je degažirana u odnosu na susjedna naselja i čini jednu razmjerno izoliranu prostornu cjelinu, što joj je u kombinaciji sa povoljnom orijentacijom, oblikom reljefa i veličinom same lokacije, daje značajne komparativne prednosti u odnosu na druge lokacij


OPĆE KARAKTERISTIKE ZONE


 

Planirana površina zone Hodovo iznosi 127,55 ha, od toga je poduzetnicima namijenjeno 183.979m2, a za potrebe izgradnje fotonaponskih elektrana predviđeno je 900.318 m2. Zeleni pojas zauzima površinu 21.913 m2. Prometnice i nogostup 85.360 m2, a putni pojasevi i zaštitni pojas obuhvata plana 72.627 m2. 

 

Površine u granicama prostornog obuhvata Regulacijskog plana namijenjene su za izgradnju objekata gospodarsko-poslovnog karaktera, fotonaponske elektrane, i jedan prostor javnog višenamjenskog sadržaja, zatim kolskom prometu, prometu u mirovanju, pješačkim komunikacijama građevinama i vodovima komunalne infrastrukture, te uređenim javnim popločanim i zelenim površinama.


 

CIJENE ZEMLJIŠTA I VISINE NAKNADA


 

· Početna cijena naknade za građevinsko zemljište za parcele u gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo je 3,00 KM/m2

· Visina naknade za za uređenje građevinskog zemljišta je za gospodarsko-poslovne objekte iznosi 0,58 KM/m2

· Visina naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) za gospodarsko-poslovne objekte iznosi 1,10 KM/m2 korisne površine objekta


 

POGODNOSTI ZA INVESTITORE


 

· Pristup parcelama gospodarsko-poslovne zone je sa javno-prometne površine

· Opskrba električnom energijom

· Vodoopskrba iz regionalnog vodovoda

· PTT

· Komunalna naknada se ne plaća za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obaveze za plaćanje iste

· Sve parcele nalaze se neposredno uz magistralni pravac Stolac-Mostar


 

 

KONTAKT:

 

Tel: 036/853-101, 853-103

Fax: 036/853-229

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.