Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Objavljeno Četvrtak, 27 Lipanj 2019 13:21

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2018./19. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/19, 02/19), Načelnik općine donosi

O D L U K U

 

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA OPĆINE STOLAC

I

U akademskoj 2018./19. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

 

Redni broj

Prezime i ime

Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1.

Babić, Milena

Željko

5

2.

Biletić, Fabijana

Miroslav

25

3.

Bošković, Matej

Milenko

20

4.

Franjičić, Anđelka

Ivo

30

5.

Gutošić, Almedina

Miralem

15

6.

Jelavić, Dino

Marijo

35

7.

Jelinić, Jurjana

Juraj

25

8.

Kevo, Marin

Šćepo

15

9.

Komšo, Josipa

Pavo

25

10.

Krmek, Ante

Miroslav

5

11.

Lubina, Ante

Marko

5

12.

Matić, Monika

Marinko

45

13.

Matković, Dragana

Ivica

15

14.

Mijač, Mario

Valentin

25

15.

Mijatović, Anamarija

Danijel

25

16.

Papac, Ivan

Slavko

30

17.

Perić, Ivan

Miro

5

18.

Perić, Kristina

Božo

20

19.

Perić, Ljiljana

Marinko

15

20.

Perić, Nikolina

Jozo

15

21.

Perutina, Ivana

Robert

30

22.

Perutina, Katarina

Dano

55

23.

Perutina, Martina

Krešo

40

24.

Previšić, Matej

Željko

30

25.

Puljić, Mišo

Ante

55

26.

Raguž, Antonela

Marijo

15

27.

Raguž, Barbara

Ljubomir

15

28.

Raguž, Božena

Anđelko

15

29.

Raguž, Katarina

Ante

15

30.

Raguž, Marija

Zdravko

35

31.

Raguž, Mario

Drago

35

32.

Raguž, Vinko

Marko

15

33.

Soldo, Anja

Svetolik

15

34.

Šimunović, Lucija

Tihomir

25

35.

Šutalo, Katarina

Stanko

20

36.

Vujnović, Anamarija

Milenko

30

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor na Odluku o dodjeli stipendije Načelniku općine Stolac, na adresu Općina Stolac, Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2018./19. godini“.

IV

Studenti koji neće koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiroračuna u Službu za financije i proračun općine Stolac danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici Općine Stolac.


Broj: 01/1-773/19

Stolac, 27.06. 2019. godine


NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.