20 žena iz općine preuzelo mehanizaciju za koju su aplicirale kroz projekt "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Stolac"

Prema ugovoru o suradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekt "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Stolac" 20 stolačkih žena koje su aplicirale i zadovoljile kriterije u četvrtak 09.05.2019. godine nakon što su prije mjesec dana potpisale ugovore, konačno su i preuzele dio mehnizacije za koju su aplicirale.

 

Prilikom potpisivanja ugovora u salonu općine održana je prva od dvije edukacije-treninga za korisnice projekta "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac". Sve korisnice iz općine imale su priliku vidjeti, naučiti, te u konačnici primjeniti znanja iz oblasti proizvodnje i prerade hrane od prof.dr. Asime Kurić, kao i marketinga od gospodina Berina Kulelije.

Udruženje Nodas iz Sarajeva, organizacija Help, uz pomoć Ministarstva za razvoj SR Njemačke, i općina Stolac  realiziralo je ovaj projekt kojim će se podržati  žene koji se bave proizvodnjom hrane. Individualni grantovi su 3000 eura protuvrijednosti u materijalu i opremi. Ukupan iznos projekta  iznosi oko 154.000 KM za općinu Stolac..

Općina Stolac je podržala projekt kroz sufinanciranje u iznosu od 35 % sredstava. Također 2 udruženja žena iz općine Stolac, ovim projektom dobit će grant sredstva u iznosu od 12.000,00 eura.