Odluka o utvrđivanju liste potencijalnih korisnika čiji će se projekti financirati/sufinancirati iz proračuna Općine Stolac u 2019. godini

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu financiranja  i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 2/15), članka 33. Statuta Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac “, broj: 1/98 i 1/02), Načelnik općine Stolac donosi

 

 

Odluku o utvrđivanju liste potencijalnih korisnika čiji će se projekti financirati/sufinancirati iz proračuna Općine Stolac


Ovom Odlukom utvrđuje se lista prijavljenih nevladinih i neprofitnih organizacija koje ispunjavaju/neispunjavanju opće kriterije predviđene Javnim pozivom za financiranje i sufinanciranje projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac a čiji će se projekti financirati/sufinancirati iz proračuna općine Stolac u 2019. godini.

Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uvijete Javnog poziva raspoređena je  prema oblastima iz članka 3. Pravilnika o načinu financiranja  i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac.

 

Odluku možete naći u izborniku Dokumenti - Ostali dokumenti.