OV Stolac: Usvojena strategija razvoja općine Stolac

Objavljeno Petak, 22 Ožujak 2019 13:15

Općinsko vijeće Stolac je na XVI. sjednici razmatralo niz točaka važnih za funkcioniranje općine. Tako je vezano za financijsko poslovanje općine usvojen set odluka od kojih je važno istaknuti Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine i Odluku o usvajanju završnog računa općine Stolac za 2018. godinu.

 

 

Većinom glasova usvojena je strategije razvoja općine Stolac, jako važan strateško-planski dokument kojeg je Općinski razvojni tim izradio u suradnji s javnim, privatnim i nevladinim sektorom. Strategija je izrađena u skladu sa standardiziranom metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Usvojene su i Odluka o obavljanju volonterskog staža i Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2018./2019. Godini

Nakon razmatranja, vijećnici su dali i svoju suglasnost na izmjenu Statuta JP „Komunalno“ d.o.o. Stolac a imenovano je i Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.

Općinsko vijeće je usvojilo izvješća o radu i financijska izvješća svih javnih ustanova i poduzeća kojima je osnivač Općina Stolac a riječ je o: Domu zdravlja Stolac, Osnovnoj školi Crnići, Osnovnoj školi Stolac, Srednjoj školi Stolac, Dječjem vrtiću Stolac, Komunalnom poduzeću Stolac, Centru za socijalni rad Stolac, Općinskom javnom pravobraniteljstvu, DVD Stolac, Crvenom Križu i JU „Radimlja“ Stolac.