Najava: U petak XVI. sjednica OV Stolac

XVI. sjednica Općinskog vijeća Stolac će se održati dana 22.03.2019. godine (petak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XV sjednice OV Stolac,

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine,

3. Odluka o usvajanju završnog računa općine Stolac 2018. godinu,

4. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,

5. Odluka o usvajanju strategije razvoja općine Stolac,

6. Odluka o obavljanju volonterskoga staža,

7. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2018./2019. godini,

8. Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac,

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

10. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac neposrednom pogodbom,

11. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac,

12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju javnog natječaja broj: 01/1-254/19 od 22.02.2019. godine za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac (X6),

13. Izvješće o radu Dom zdravlja Stolac,

14. Izvješće o radu OŠ Stolac,

15. Izvješće o radu OŠ Crnići,

16. Izvješće o radu SŠ Stolac,

17. Izvješće o radu Dječji vrtić Stolac,

18. Izvješće o radu Komunalno poduzeće Stolac,

19. Odluka o usvajanju Statut JP „Komunalno“ d.o.o. Stolac,

20. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja,

21. Izvješće o radu Centar za socijalni rad,

22. Izvješće o radu OJP,

23. Izvješće o radu DVD Stolac,

24. Izvješće o radu Crveni križ,

25. Izvješće o radu JU „Radimlja“ Stolac,

26. Zahtjevi građana,

27. Vijećnička pitanja.