Objavljeno Petak, 30 Ožujak 2012 12:13

Dana 30.3.2012.(petak) s po?etkom u 09:00 sati, u dvorani op?ine Stolac odrana je XXII sjednica Op?inskog vije?a. Na sjednici su se razmatrala izvje?a o radu za 2011. godinu javnih ustanova i poduze?a kojima je osniva? op?ina Stolac. Izvje?a su usvojena za: Osnovnu kolu Stolac, Osnovnu kolu Crni?i, Prvu osnovnu kolu Stolac, Dje?ji vrti? Stolac, Komunalno poduze?e Stolac, Centar za socijalni rad, Op?insko javno pravobraniteljstvo i DVD Stolac.

Na sjednici je tako?er usvojena i Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj turizma i zatitu kulturno povijesnog i prirodnog naslije?a Radimlja Stolac.

Od vanijih odluka koje su usvojene na XXII. sjednici Op?inskog vije?a svakako treba spomenuti Odluku o izvrenju prora?una op?ine Stolac za 2011. godinu, te Odluku o davanju suglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Stolac.